Hateks’te bedelsiz sermaye artırımı

by insaatveemlak
0 comment

Hateks Hatay Tekstil İşletmeleri A.Ş’de bedelsiz sermaye artırımı kararı alındı.

Kamuyu Aydınlatma Platformuna (KAP) yapılan açıklama şöyle:

”Şirketimizin mevcut 21.000.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin 50.000.000 TL olan kayıtlı sermaye tavanının Sermaye Piyasası Kurulu’nun II-18.1 sayılı Kayıtlı Sermaye Sistemi Tebliği’nin 6. maddesinin 6. fıkrası hükmü gereğince bir defaya mahsus olmak üzere aşılarak 18.406.778,58 TL’si özkaynak hesabı altında kayıtlı bulunan hisse senedi satış fonundan, 14.766.559,04 TL’si 16.07.2021 tarih ve 530 sıra numaralı VUK genel tebliği çerçevesinde yeniden değerleme tutarından ve 8.826.662,38 TL’si geçmiş yıl karlarından karşılanmak suretiyle 63.000.000 TL ye çıkarılmasına, iç kaynaklardan gerçekleştirilecek sermaye artırımına ilişkin olarak şirketimiz esas sözleşmesinin ‘Şirketin sermayesi’ başlıklı 7. maddesinin karar ekindeki tadil tasarısında yer aldığı şekliyle genel kurul kararı aranmaksızın tescil ve ilan edilmek üzere tadil edilmesine uygun görüş verilmesi için Sermaye Piyasası Kurulu’na başvurulmasına, bedelsiz sermaye artırımının gerçekleştirilebilmesi ve sermaye artırımında ihraç edilecek paylara ilişkin ihraç belgesinin onaylanması için Sermaye Piyasası Kurulu’na başvuruda bulunulmasına, sermaye artırımı nedeniyle ihraç edilecek payların şirket sermayesine iştirak oranlarına göre mevcut pay sahiplerine bedelsiz olarak sermaye piyasası mevzuatının kaydi sisteme ilişkin düzenlemeleri çerçevesinde dağıtılmasına ve bu amaçla çıkarılacak payların hak sahiplerinin hesaplarına kaydedilmesini teminen Merkezi Kayıt Kurulu A.Ş’ye başvurulmasına karar verildi.”

Hibya Haber Ajansı

You may also like

Leave a Comment